Home › Page › START

START

Spółka Fastnet powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się budową sieci teleinformatycznych oraz dostarczaniem internetu. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców i firm z okolic osiedla „Południe”. Możliwe jest również zestawienie dedykowanych łącz przewodowych lub bezprzewodowych do innych lokalizacji w zależności od możliwości technicznych.

W związku z planami rozszerzenia profilu usług o cyfrową telewizję HD i telefonię oraz nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne PHU Fastnet jako Operator w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne został zobowiązany do dostosowania wzoru umowy i regulaminu do wymogów znowelizowanych przepisów ustawy.
Zmiana nie wpłynie na wysokość opłat abonamentowych za usługi z których obecnie Państwo korzystają, ani na na parametry techniczne dostarczanych usług, natomiast nowe regulacje prawne mają na celu zwiększenie ochrony praw konsumentów.
Stosowne informacje zostały rozesłane tradycyjną pocztą do wszystkich abonentów w dniu 6.11.2014.

Rozszerzenie pakietu usług, modernizacja sieci szkieletowej raz uruchomienie zapasowego łącza dostępowego spowoduje niebawem zmianę adresacji IP. W ciągu kilku następnych dni zmianie ulegną wszystkie rutowalne numery IP, nie zmienione pozostaną jedynie dotychczasowe numery wewnętrzne. Zmiana nie wywoła żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu internetu, może mieć jedynie skutek w przypadku usług uruchamianych na rutowalnych IP w obrębie sieci LAN abonentów. Ponadto okresowo pojawić się mogą krótkie przerwy w dostępie do sieci Internet w trakcie przełączania rutingu i uruchamiania światłowodowych odcinków w szkielecie sieci. Zmiany przeprowadzać będziemy w okresie najmniejszej uciążliwości, w godzinach nocnych, jednak może się zdarzyć, że zmuszeni będziemy do takich działań w ciągu dnia. Wszelkie pytania na temat zmian adresacji IP prosimy kierować do nas poprzez formularz kontaktowy.