Home › Page › START

START

Spółka Fastnet powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się budową sieci teleinformatycznych oraz dostarczaniem internetu. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców i firm z okolic osiedla „Południe”. Możliwe jest również zestawienie dedykowanych łącz przewodowych lub bezprzewodowych do innych lokalizacji w zależności od możliwości technicznych.

Z początkiem grudnia 2014 niemal zakończyliśmy modernizację sieci szkieletowej. Obecny szkielet sieci oparty jest o topologię gwiazdy. Każdy blok podłączony jest odrębnym włóknem światłowodowym do serwerowni w technologi GPON (Gigabitowa, Pasywna Sieć Światłowodowa). Taka koncepcja pozwala na uzyskiwanie nieograniczonych przepustowości i uniezależnienie się od awarii związanych z zanikiem zasilania, wyładowań atmosferycznych, nadmiernego ruchu sieciowego spowodowanego wirusami, nieprawidłową konfiguracją urządzeń klienckich, itp.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie dodatkowych usług wymagających dużych przepustowości: łącz internetowych o niespotykanych na lokalnym runku parametrach, telewizji cyfrowej, telefonii IP, monitoringu urządzeń, budynków.

Konkurencja w zakresie usług IP doprowadzi wkrótce do poprawy jakości i ceny usług dostępu do Internetu i telewizji HD oferowanych klientom na terenie Osiedla „Południe”, a w niedalekiej przyszłości na pozostałych osiedlach miasta Włocławka.

Do czasu całkowitej modernizacji nadal jednak okresowo i bardzo krótko mogą pojawiać się niedogodności związane ze zmianą technologii rozbudowy szkieletu sieci, które dotyczyć będą pojedynczych odbiorców. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Kolejne komunikaty ukażą się w stosownym czasie.